ГОЛОВНА

 До Вашої уваги пропонуємо методику повної утилізації полігонів твердих побутових відходів.

Методика, що пропонується, базується на вивченні ринку пропозиції технологій поводження з ТПВ. На основі проведеного аналізу були виділені технологічні лінії, що дозволяють переробляти та утилізувати до 85% ТПВ. В окремих випадках (залежно від морфології та потреби у відсіві твердих негорючих відходів) показник може доходити до 96%. Вибір технологічних ліній та процесів виконувався спираючись на принцип «максимальний відсоток утилізації при мінімальній вартості початкових капіталовкладень». Лінії, установки, агрегати та технології, що пропонуються в даній методиці є загальноприйнятими, та експлуатуються в багатьох країнах світу.

Дана методика передбачає модульність всієї системи. Основою при проектуванні є «модульний принцип» побудови системи, що дозволяє розширення, переорієнтацію, удосконалення і т.д. Крім того, такий підхід дозволяє формувати такий технологічний процес, який враховує особливості морфології ТПВ регіону, ринку збуту сировини, потреби в енергоносіях, способів збуту енергоносіїв. 

Дана концепція є результатом багаторічних досліджень, випробувань та практичного досвіду впровадження технології об’ємної біоремедіації, імплементації міжнародного досвіду сміттєпереробних заводів, практики повного знищення полігонів ТПВ,  утилізації скотомогильників, рекультиваціх земель під ТПВ тощо. Застосування лише об'ємної біоремедіаціі, як монотехнології, дозволяє прибрати лише органічну (найбільш небезпечну!) складову полігону ТПВ без ескавації, та подовжити термін експлуатації полігону. Але, в такому разі, результат є тимчасовим, тому що складування сміття яке надходить до полігону продовжується, що «тягне» за собою необхідність нових експлуатаційних витрат на проведення подальших процедур об'ємної біоремедіаціі. Відповідно, дані експлуатаційні витрати стають постійними і безповоротними, що абсолютно не представляє інтересу для бюджету держави та / або інвестора.

У зв'язку з вищевикладеним, ми розробили концепцію модернізації наявних полігонів в сміттєпереробний комплекс, що дає можливість, завдяки отриманому прибутку, застосувати об’ємну біоремедіацію для рекультивації старого тіла полігону ТПВ

МЕТОДОЛОГІЯ 

НАПІВАВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ

 • відділення органічного сміття
 • сортування неорганічного сміття

На даному етапі  проводиться автоматичне відділення органічної частини наново поступаючого сміття. З органіки, вже на наступному етапі, виробляють біогаз. Також, опційно, пропонується варіант виробництва добрива для власних потреб або продажу.

Неорганічна частина сміття сортується вручну на наступні складові для вторинної переробки: пластикові вироби, вироби з харчового алюмінію, склотара, макулатура. Отримана вторсировина відправляється на пресо-пакувальну установку для подальшої переробки або продажу.

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА 

 • виготовлення біопалива
 • виготовлення органічно-гумусних добрив

Основними макрокомпонентами газу, що утворюється в процессі розпаду органічного сміття на сміттєзвалищах, є метан (СН4) та діоксид вуглецю (СО2). Кожна тонна органічного сміття може дати 300÷800 м3 біопалива. Біопаливо – це суміш метану, вуглекислого газу, азоту та водяного пару. Таке біопаливо використовується для отримання з нього тепло- та електроенергії та подальшого їх продажу на умовах «Зеленого тарифу» і використання для власних потреб.

Органічно-гумусні добрива, що отримуються як побочний продукт метанового збродження біогазової установки не мають в своєму складі патогенних організмів та насіння бур’янів, та можуть бути використані як для власних потреб так і для продажу.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

 • сортування неорганічного сміття
 • пресо-пакування

Після ручного сортування залишкове неорганічне сміття проходить через магнітні та немагнітні детектори, вібросита, з метою відокремлення чорних та кольорових металів, твердих мінеральних речовин. Всі види отриманої вторинної сировини поетапно подрібнюють до фракції 10-50 мм (в залежності від вимог Замовника), миють, пресують та пакують в тюки з метою подальшої переобки, продажу або використання для власних потреб.

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ

 •  Теплова енергія
 •  Електроенергія
 •  Теплова та електрична енергія

Енергетичний генеруючий комплекс є основною виробничою одиницею даної методології. Його наявність в складі комплексного заводу по переробці та утилізації ТПВ дозволяє вирішити наступні завдання:

 • Виконує функцію ко-генераційної установки при видобутку біогазу;
 • Генерує теплову енергію для виготовлення компосту;
 • Виконує утилізацію всіх горючих складових ТПВ (окрім небезпечних відходів);

ВИГОТОВЛЕННЯ RDF ПАЛИВА

 • первинне RDF паливо
 • RDF паливо

Первинне RDF паливо – залишкове сміття після всіх етапів сортування, яке не підлягає вторинній переробці. Зазвичай – до 50% всього сміття. RDF паливо отримується шляхом подрібнення, сепарації, видалення забруднюючих елементів та подальщого зневодненням первинного RDF палива. Отримане RDF паливо використовується для виробництва тепло- та електроенергії та подальшого їх продажу на умовах «Зеленого тарифу» і використання для власних потреб.

RDF-паливо     ТУ У 38.1-39365144-001:2018, Висновок Держпродспоживслужби , №602-123-20-2/44642 від 29.10.2018 р.  (Дані технічні умови є розробкою та власністю ТОВ “НБТР”)

SRF-паливо    ТУ У 38.1-39365144-002:2019, Висновок Держпродспоживслужби, №602-123-20-2/645 від 16.01.2019 р. (Дані технічні умови є розробкою та власністю ТОВ “НБТР”)

 

ОБ’ЄМНА БІОРЕМЕДІАЦІЯ

 • утилізація органічної складової тіла полігону ТПВ без екскавації
 • повна утилізація тіла полігону ТПВ

Об’ємна біоремедіація – спосіб утилізації смітників твердих побутових відходів шляхом триетапної переробки, що на першому етапі включає встановлення та з'єднання між собою у систему споряджених вертикальними перфорованими ділянками труб, крізь які подають біопрепарати для знезаражування та знищення органічної складової сміття без екскавації, а на другому етапі метал, скло, каміння, рештки будівельних матеріалів сортують та транспортують на подальшу переробку, при цьому на третьому етапі смітник утрамбовують і засипають шаром ґрунту. Як біопрепарати використовують ензими, які подають під пульсуючим тиском, а перфоровані вертикальні ділянки труб розташовують у шаховому порядку в об'ємі смітника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технологія включає в себе:

 • Сортування;
 • Утилізацію органічних відходів методом:

      а) виготовленням біо-добрив, 

      б) видобутком біогазу з наступним отриманням із залишків біодобрива;

 • Повний відбір вторинної сировини для продажу;
 • Виготовлення висококалорійного RDF палива;
 • Вироблення теплової та/або електричної енергії;
 • Заключний етап - проведення об'ємної біоремедіаціі на тілі полігону, подальше сортування сміття і повна утилізація полігону ТПВ.
 • Використання або продаж земель після їх рекультивації та зменьшення санітарної зони до 150 метрів.

При розробці даної методики ми керувалися Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року та наступними норматино-правовими документами.

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

 


___________________________________________________________________________________ 

Адреса:                                         Україна, м.Київ, вул.Ялтиньска, буд. 5Б

Тел./факс:                                  +38 (044)  389-81-81

E-mail:                                         info@nbtr.com.ua

post@nbtr.com.ua

НАШ ОФІС: