ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ

Енергетичний генеруючий комплекс.

Енергетичний генеруючий комплекс є основною виробничою одиницею даної методології. Його наявність в складі комплексного заводу по переробці та утилізації ТПВ дозволяє вирішити наступні завдання:

 • Виконує функцію ко-генераційної установки при видобутку біогазу;
 • Генерує теплову енергію для виготовлення компосту;
 • Виконує утилізацію всіх горючих складових ТПВ (окрім небезпечних відходів);

Концепція енергетичного генеруючого комплексу в складі даної методології та підбір обладнання (в межах концепції) був виконаний виходячи з принципу - «максимальна енергетична ефективність з 1 тн. ТПВ при мінімальній вартості початкових інвестицій на 1 кВт отриманої енергії». Енергетичний комплекс складається з наступних об’єктів:

Котельний комплекс:

 • Котли що працюють на біогазі;
 • Твердопаливні котли;
 • Пароперегрівачі;
 • Паровий контур;
 • Система теплообмінників;
 • Економайзери;
 • Система фільтрів;
 • Повітряні компресори;
 • Димососи;
 • Система видалення золи;

Турбогенераторний комплекс:

 • Паровий(-і) турбоагрегат(-ти);
 • Редуктор;
 • Генератор;
 • Конденсатор;
 • Деаератор;
 • Система охолодження з градирнею;
 • Система водопідготовки;

Додатково:

 • Система паровідбору;

Показники:

 1. Енергетичні показники для біогазу з 1 тн. органічної сировини (30-35% в складі ТПВ):

А) Видобуток теплової енергії:

 • Мінімальний усереднений показник:   645 кВт/год.;
 • Максимальний усереднений показник: 1 051 кВт/год.:

Б) Видобуток електричної енергії:                       

 • Мінімальний усереднений показник:  213 кВт/год.;
 • Максимальний усереднений показник: 347 кВт/год.;            
 1. Енергетичні показники для RDF палива з 1 тн. готового палива (35-50% в складі ТПВ):

А) Видобуток теплової енергії:

 • RDF паливо з хвостів (16-18 МДж/кг): 4 250 кВт/год.;
 • RDF паливо збагачене (19-21 МДж/кг):  5 000 кВт/год.:

Б) Видобуток електричної енергії:                       

 • RDF паливо з хвостів (16-18 МДж/кг): 1 402 кВт/год.;
 • RDF паливо збагачене (19-21 МДж/кг):   1 650 кВт/год.:

Примітка: Можливо використати змішаний цикл видобутку теплової та електричної енергії за рахунок регульованого відбору пару. В такому разі показники вказані в п. А та Б будуть пропорційно знижуватись.

Котельня.

Котельний комплекс складається з:

 • Котли що працюють на біогазі;
 • Твердопаливні котли;
 • Пароперегрівачі;
 • Паровий контур;
 • Система теплообмінників;
 • Економайзери;
 • Система фільтрів;
 • Повітряні компресори;
 • Димососи;
 • Система видалення золи;

 1. Спалювання

В межах представленої методики був вибраний однокамерний котел з додатковою тягою,  подачею вторинного повітря в факел та регульованим димососом. Крім цього були розглянуті варіанти піролізного котла та котла на киплячому шарі. Варіант використання пиролізного котла був відкинутий в силу того, що досягти стабільного піролізу в котлах потужністю більше 5 МВт складно. Варіант використання котла на киплячому шарі був прийнятий як альтернативний. Окремо був вибраний тип котла для роботи на біогазі, так як біогаз має свої особливості при спалюванні. Ці особливості будуть описані нижче. Також була опрацьована можливість установки котла що працює на змішаному типі палива (RDF паливо та біогаз). Цей варіант прийнятий як альтернативний.

Для досягнення встановлених показників котел повинен відповідати наступним характеристикам:

Характеристики котла на RDF паливі:

Максимальна паропродуктивність

1 МВт = 0,93 тн. пару

Максимальна паропродуктивність при 40 % навантаження

1 МВт = 1,25 тн. пару

Максимальний робочий тиск

55,0 бар

Розрахунковий тиск

65,0 бар

Робоча температура перегрітого пару при 70 – 100% паропродуктивності

450 0С

О2, сухий газ

7,0 %

Температура в камері згорання

~850 – 900 0С

Температура димових газів

Не більше 180 0С

Теплова ефективність

89 %

Кількість повітря для горіння

5 834 нм3/ч на 1 тн. палива

Кількість димових газів

7 265 нм3/ч на 1 тн. палива

Відповідність НТД

PED 2014/68/CE


Кількість викидів:

Всі граничні значення викидів розраховуються при температурі 273,15 К, і тиску 101,3 кПа, та після корегування на вміст водяних парів газів що відходять і при нормованому O2  6%.

Пил                                                      мг/ Nm3

Не більш як 25 мг/Нм

CO                                                       мг/ Nm3

250

NOx                                                     мг/ Nm3

250


Конструктивні особливості твердопаливного котла на RDF паливі. Фільтрація і нейтралізація шкідливих викидів:

 • Оснащується складною системою фільтрації. До складу фільтрів входять: мультициклонний фільтр з водяною газовою очисткою (скрубер) для відсіювання твердих летючих частин, та рукавні фільтри з PTFE покриттям із скловолокна. Тверді летючі частини із мультициклону потрапляють до системи золовидалення. Також передбачена можливість установки електричного фільтра.

Система золовидалення.  Після спалювання твердого палива формується зола. В випадку RDF палива цей показник становить 10-12% від загального об’єму палива. Котел оснащений автоматичною системою вологого золовидалення з колосника. Також передбачена система золошлаковидалення під фільтром. Зола підлягаю пакуванню та подальшому захороненню. Можливість її промислового використання підлягає вивченню.

 • Система допалювання відхідних газів. Камера згорання виконана таким чином, що відхідні гази перед тим як потрапити до мультициклонного фільтру затримуються в верхній точці камери згорання на період близько 2 сек. За цей час відбувається нейтралізація шкідливих газів.

Особливості спалювання біогазу:

При порівняльному аналізі газопоршневих ко-генераційних установок та системи котел-турбіна був зроблений вибір на користь останньої. Крім того при наявності в складі заводу паротурбінного комплексу на RDF паливі переваги спалювання біогазу в котлах стають суттєвими. Але біогаз має особливості при горінні. А саме, порівняно з іншими газами, біогазу потрібно менше повітря для горіння. Відповідно, газові горілки вимагають наявність більш широких жиклерів для проходження біогаза. Для повного згорання 1 літру біогазу необхідно близько 5,7 літрів повітря, в той час як для бутану - 30,9 літра а для пропану - 23,8 літра.

Перегрітий пар:

Кінцевим продуктом спалювання RDF палива та біогазу є перегрітий пар. Парова частина котла складається з таких елементів:

 • Пароперегрівач;
 • Система циркуляції живильної води;
 • Економайзер;
 • Насосне обладнання;
 • Трубна розводка в середині котла;
 • Трубна обв’язка;
 • Система підпитки живильної води;
 • Система водопідготовки;

Перегрітий пар в загальній системі методики що розглядається виконує такі основні функції: (а) живлення парової турбіни, (б) забезпечення біологічних процесів зброджування.

Парові турбоагрегати.

Турбогенераторний комплекс:

 • Паровий(-і) турбоагрегат(-ти);
 • Редуктор;
 • Генератор;
 • Конденсатор;
 • Деаератор;
 • Система охолодження з градирнею;

Додатково:

 • Система паровідбору;

В залежності від  цілей що стоять ставляться перед заводом, вибирається один із трьох варіантів турбоагрегатів:

 • Турбоагрегат конденсаційного типу. Направлений на максимальний відбір електроенергії. Весь відпрацьований пар майже не має ніякого енергетичного заряду. КПД коливається від 28-34%;
 • Турбоагрегат з регульованим відбором пару. Така турбіна виробляє електроенергію та дозволяє виконувати відбір заданої кількості пару. КПД такої турбіни залежить від кількості відібраного пару.

Вибір турбіни виконується згідно побажань Замовника та технічних показників Енергетичного генеруючого комплексу. Тихоходні турбіни мають частоту обертання ротора 1500 – 3000 об/хв. Високошвидкісні мають частоту 6000 – 9000 об/хв. Чим більш високошвидкісна турбіна, тим менше її металомісткість, а відповідно і інертність. Усереднені показники енергоефективності з одиниці пару для конденсаційних турбін наступні:

 • Тихоходні турбіни потужністю більше 10 МВт    – 0,214 МВт,/1 тн. пару;
 • Високошвидкісні турбіни потужністю більше до 10 МВт – 0,262 МВт/1 тн. пару;
 • Тихоходні турбіни потужністю до 5 МВт  ~ 0,257 МВт,/1 тн. пару;
 • Високошвидкісні турбіни потужністю більше 5 МВт ~ 0,314 МВт/1 тн. пару;

Основним показником якості електроенергії є стабільність частоті електричного струму. В Україні прийнято за стандарт 50 Герц +/- 0,2%. Різке падіння частоти тягне за собою аварійне відключення енергоблоку від мережі. Тому вимоги до стабільності обертання ротора турбіни є головним пріоритетом. Для забезпечення цієї стабільності необхідно забезпечити стабільну і рівномірну виробітку пару. При суттєвих коливаннях об’ємів виробленого пару перевагу слід віддавати тихоходним турбінам.