ОБ’ЄМНА БІОРЕМЕДІАЦІЯ

 

ВИЗНАЧЕННЯ І ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

Біоремедіація - комплекс методів очищення вод, грунтів і атмосфери з використанням метаболічного потенціалу біологічних об'єктів - рослин, грибів, комах, черв'яків і інших організмів.

КОРОТКИЙ ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ

Об’ємна біоремедіація є засобом видалення та переробки відходів, зокрема до способу утилізації твердих побутових відходів, а також утилізації нафто-шламовідстійників, очищення забруднених ґрунтів під АЗС, нафтопереробними підприємствами і може бути використана для відновлення ландшафту у різних кліматичних умовах з холодним кліматом включно.

Об’ємна біоремедіація – спосіб утилізації смітників твердих побутових відходів шляхом триетапної переробки, що на першому етапі включає встановлення та з'єднання між собою у систему споряджених вертикальними перфорованими ділянками труб, крізь які подають біопрепарати для знезаражування та знищення органічної складової сміття без екскавації, а на другому етапі метал, скло, каміння, рештки будівельних матеріалів сортують та транспортують на подальшу переробку, при цьому на третьому етапі смітник утрамбовують і засипають шаром ґрунту. Як біопрепарати використовують ензими, які подають під пульсуючим тиском, а перфоровані вертикальні ділянки труб розташовують у шаховому порядку в об'ємі смітника.

Спосіб утилізації смітників твердих побутових відходів реалізують наступним чином. У смітник занурюють вертикальні ділянки перфорованих труб, попередньо встановивши на їх нижні вільні кінці пруткові наконечники. Наявність таких наконечників покращує процес занурення та запобігає засміченню отворів труб, чим сприяє зменшенню енерговитрат. Після установки труб останні з'єднують між собою та під'єднують до ємності з біопрепаратами (ензимами), а цю ємність з'єднують з енергомодулем, який здійснює подачу біопрепаратів імпульсно (пульсуючим тиском). Труби в об'ємі смітника розміщують на попередньо розрахованій відстані одна від одної у шаховому порядку для забезпечення оптимального просочування сміття ензимами по усьому об'ємі смітника. Експрес-аналізом визначають кінець виливу ензимів, та після вилучення відходів металу, скла, решток будівельних матеріалів смітник утрамбовують, засипають шаром ґрунту, а вертикальні ділянки труб переміщують догори для ведення подальшого процесу з наступним шаром знов завантаженого сміття. Вилучені відходи металу, скла, каміння, решток будівельних матеріалів транспортують на подальшу переробку.

Цей метод нами запатентовано, він відповідає нормам діючого санітарного законодавства України, також він отримав позитивну санітарно-гігієнічну оцінку та є дозволеним для використання в Україні.

Таким чином, цей метод є опробованим, дозволеним та регульованим прискоренням природніх процесів біодеградації по всьому обєкту забруднення, що забезпечує гарантоване відновлення функцій ґрунтів на протязі одного вегетаційного сезону, а саме:

 • за 15-20 днів повністю зникає неприємний специфічний запах
 • через 40 днів зникають комахи, гризуни, йдуть тварини
 • через 60-90 днів об’єм свалки зменшується на 30-50%
 • через 120 припиняються викиди СО2 в атмосферу
 • можна починати сортування

Перевагами цього методу:

 • покращення екологічної ситуації, зменшення санітарної зони полігонів
 • низькі капітальні витрати на реалізацію технології, компенсація за зниження викидів (в перерахуванні на СО2), компенсація за утилізацію сміття, можливість електро- та теплогенерації, переходу на “зелений тариф”
 • висока эффективність, продовження терміну експлуатації полігонів
 • звільнення земель
 • регульованість на всіх етапах
 • короткі терміни реалізації
 • наявність дозвільних документів

Дана технологія пройшла випробування і мала успішний результат примінення не тільки в Україні, а і поза її межами, а саме у Польші, Південній Кореї, країнах СНД.

ПРИНЦИПОВА СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

в складі МЕТОДОЛОГІЇ

На полігонах ТПВ створюється комплекс, що складається з ємностей, реактора очищення, системи фільтрації і насосів

В одному з резервуарів збирається фільтрат, який, пройшовши систему очищення, подається на фільтрацію, після чого продукт потрапляє в ємність збору-слива технічної води

Паралельно з цим на основі ферментів, білкових з'єднань і мікроорганізмів готуються біопрепарати, які змішуються з технічною водою і подаються насосами в ін'єкційні свердловини або розпирскуватися по полігону

Обємна біоремедіація – технологія повної утилізації тіла полігону ТПВ

Дана технологія пройшла випробування і мала успішний результат примінення не тільки в Україні, а і поза її межами, а саме у Польші, Південній Кореї, країнах СНД.

 

Обємна біоремедіація – виконані проекти

Результати аналізів вихідних газів

Україна, полігон ТПВ 052810

м.Краматорськ

Результати анадізів вихідних газів

Україна, полігон ТБО м.Новояворівськ, скважина №3

М. Гданьск, Польша

Цей стадіон побудовано на землі, яка раніше знаходилась під полігоном ТПВ

Стдіон вміщує 44 000 людей