МЕТОДОЛОГІЯ

 До Вашої уваги пропонуємо методику повної утилізації полігонів твердих побутових відходів.

Методика, що пропонується, базується на вивченні ринку пропозиції технологій поводження з ТПВ. На основі проведеного аналізу були виділені технологічні лінії, що дозволяють переробляти та утилізувати до 85% ТПВ. В окремих випадках (залежно від морфології та потреби у відсіві твердих негорючих відходів) показник може доходити до 96%. Вибір технологічних ліній та процесів виконувався спираючись на принцип «максимальний відсоток утилізації при мінімальній вартості початкових капіталовкладень». Лінії, установки, агрегати та технології, що пропонуються в даній методиці є загальноприйнятими, та експлуатуються в багатьох країнах світу.

Дана методика передбачає модульність всієї системи. Основою при проектуванні є «модульний принцип» побудови системи, що дозволяє розширення, переорієнтацію, удосконалення і т.д. Крім того, такий підхід дозволяє формувати такий технологічний процес, який враховує особливості морфології ТПВ регіону, ринку збуту сировини, потреби в енергоносіях, способів збуту енергоносіїв. 

НАПІВАВТОМАТИЧНЕ СОРТУВАННЯ

 • відділення органічного сміття
 • сортування неорганічного сміття

На даному етапі  проводиться автоматичне відділення органічної частини наново поступаючого сміття. З органіки, вже на наступному етапі, виробляють біогаз. Також, опційно, пропонується варіант виробництва добрива для власних потреб або продажу.

Неорганічна частина сміття сортується вручну на наступні складові для вторинної переробки: пластикові вироби, вироби з харчового алюмінію, склотара, макулатура. Отримана вторсировина відправляється на пресо-пакувальну установку для подальшої переробки або продажу.

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА 

 • виготовлення біопалива
 • виготовлення органічно-гумусних добрив

Основними макрокомпонентами газу, що утворюється в процессі розпаду органічного сміття на сміттєзвалищах, є метан (СН4) та діоксид вуглецю (СО2). Кожна тонна органічного сміття може дати 300÷800 м3 біопалива. Біопаливо – це суміш метану, вуглекислого газу, азоту та водяного пару. Таке біопаливо використовується для отримання з нього тепло- та електроенергії та подальшого їх продажу на умовах «Зеленого тарифу» і використання для власних потреб.

Органічно-гумусні добрива, що отримуються як побочний продукт метанового збродження біогазової установки не мають в своєму складі патогенних організмів та насіння бур’янів, та можуть бути використані як для власних потреб так і для продажу.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

 • сортування неорганічного сміття
 • пресо-пакування

Після ручного сортування залишкове неорганічне сміття проходить через магнітні та немагнітні детектори, вібросита, з метою відокремлення чорних та кольорових металів, твердих мінеральних речовин. Всі види отриманої вторинної сировини поетапно подрібнюють до фракції 10-50 мм (в залежності від вимог Замовника), миють, пресують та пакують в тюки з метою подальшої переобки, продажу або використання для власних потреб.

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ

 •  Теплова енергія
 •  Електроенергія
 •  Теплова та електрична енергія

Енергетичний генеруючий комплекс є основною виробничою одиницею даної методології. Його наявність в складі комплексного заводу по переробці та утилізації ТПВ дозволяє вирішити наступні завдання:

 • Виконує функцію ко-генераційної установки при видобутку біогазу;
 • Генерує теплову енергію для виготовлення компосту;
 • Виконує утилізацію всіх горючих складових ТПВ (окрім небезпечних відходів);

ВИГОТОВЛЕННЯ RDF ПАЛИВА

 • первинне RDF паливо
 • RDF паливо

Первинне RDF паливо – залишкове сміття після всіх етапів сортування, яке не підлягає вторинній переробці. Зазвичай – до 50% всього сміття. RDF паливо отримується шляхом подрібнення, сепарації, видалення забруднюючих елементів та подальщого зневодненням первинного RDF палива. Отримане RDF паливо використовується для виробництва тепло- та електроенергії та подальшого їх продажу на умовах «Зеленого тарифу» і використання для власних потреб.

ОБ’ЄМНА БІОРЕМЕДІАЦІЯ

 • утилізація органічної складової тіла полігону ТПВ без екскавації
 • повна утилізація тіла полігону ТПВ

Об’ємна біоремедіація – спосіб утилізації смітників твердих побутових відходів шляхом триетапної переробки, що на першому етапі включає встановлення та з'єднання між собою у систему споряджених вертикальними перфорованими ділянками труб, крізь які подають біопрепарати для знезаражування та знищення органічної складової сміття без екскавації, а на другому етапі метал, скло, каміння, рештки будівельних матеріалів сортують та транспортують на подальшу переробку, при цьому на третьому етапі смітник утрамбовують і засипають шаром ґрунту. Як біопрепарати використовують ензими, які подають під пульсуючим тиском, а перфоровані вертикальні ділянки труб розташовують у шаховому порядку в об'ємі смітника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дана методика передбачає модульність всієї системи. Основою при проектуванні є «модульний принцип» побудови системи, що дозволяє розширення, переорієнтацію, удосконалення і т.д. Крім того, такий підхід дозволяє формувати такий технологічний процес, який враховує особливості морфології ТПВ регіону, ринку збуту сировини, потреби в енергоносіях, способів збуту енергоносіїв. 

Технологія включає в себе:

 • Сортування;
 • Утилізацію органічних відходів методом:

      а) виготовленням біо-добрив, 

      б) видобутком біогазу з наступним отриманням із залишків біодобрива;

 • Повний відбір вторинної сировини для продажу;
 • Виготовлення висококалорійного RDF палива;
 • Вироблення теплової та/або електричної енергії;
 • Заключний етап - проведення об'ємної біоремедіаціі на тілі полігону, подальше сортування сміття і повна утилізація полігону ТПВ.
 • Використання або продаж земель після їх рекультивації та зменьшення санітарної зони до 150 метрів.

При розробці даної методики ми керувалися наступними норматино-правовими документами.

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

 


___________________________________________________________________________________