ВИГОТОВЛЕННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Неорганічні відходи

Після проходження всіх етапів сортування і виділення органічних відходів із загальної маси ТПВ, залишок поділяється на такі неорганічні фракції (групи):

Горючі:

 • Папір; картон та інша макулатура;
 • Деревина та похідне від нього;
 • Текстиль різних типів;
 • Шкіра;
 • Гума;
 • Багатошарова упаковка;
 • Пластик;
 • Пластмаса;

Негорючі:

 • Чорні метали;
 • Кольорові метали;
 • Скло; Камені;
 • Будівельні відходи;
 • Небезпечні відходи;
 • Відсів;

Залежно від виробничої спрямованості комплексу з переробки і утилізації ТПВ, горючі фракції відправляються на упаковку і реалізацію як вторинну сировину, або направляються на виготовлення RDF палива з його подальшої термічної утилізацією для отримання теплової та / або електричної енергії. Негорючі відходи складуються і реалізуються як вторинну сировину. Відходи які не можуть бути реалізовані дробляться і складуються для подальшої передачі підприємствам в якості підсипки. Для заохочення можуть бути передані бесплатно.

Вторинна сировина

До вторинної сировини відносяться такі групи відходів:

 • Папір;
 • Картон;
 • Пластик;
 • Текстильні вироби;
 • Чорні метали;
 • Кольорові метали;
 • Скло;

 

Як згадувалося вище, горючі види відходів можуть бути використані як вторинна сировина так і в якості RDF палива. Якщо прийнято рішення виділяти з горючих відходів вторинну сировину, то після сепарації такі фракції направляються на пресування і пакування в пакувально-пресових машинах (папір та картон, текстиль, пластик, кольоровий метал). Можливо також передбачити мийку для деяких видів відходів (пластик, кольоровий метал, скло). Крім того, якщо прийом вторинної сировини виконується в подрібненому вигляді, передбачається установка додаткового дробильного обладнання (кольоровий метал, пластик, скло). Чорні метали відпускаються на металобази в непідготовленому вигляді. Скло ділиться на кольорове і не кольорове на стадії сортування.

Для зберігання вторинної сировини передбачається відповідні майданчики. Розмір майданчиків визначається проектом.

Негорючі неорганічні відходи

Негорючі неорганічні відходи - відсів  ТПВ, що не є органічними відходами і не може бути використаний в якості вторинного сировини.

До них можна віднести:

 • Каміння;
 • Будівельні відходи;
 • Відсів;
 • Небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, ртутні лампи, медичні відходи та ін.)

 

Небезпечні відходи упаковуються і відправляються на профільні підприємства по їх утилізації. Всі інше відходи подрібнюються у фракції 3-30 мм. і складуються для подальшого захоронення або можуть бути використані в якості підсипки. Кількісний показник такого відсіву коливається в межах 10-15% від загальної маси прийнятих ТПВ.